Фини прахови частици 2.5
Фини прахови частици 10
Озон
Серен диоксид
Азотен диоксид
Въглероден оксид

ОЗОН

µg/m3

Моля, въведете стойност на концентрацията на озон. Калкулаторът ще я отчете като осреднена 1-часова стойност. Праг за информиране на населението 180 µg/m3 (осреднена 1-часова стойност). Праг за предупреждение на населението 240 µg/m3 (осреднена 1-часова стойност) – измерването или прогнозирането е в продължение на три последователни часа. Забележка: Въведената концентрация и индексът за качество на въздуха са различни величини и стойностите им не са сравними.


Ключови факти, които трябва да знаете за озона:
 • Озонът във въздуха, който дишаме, може да причини сериозни здравословни проблеми, включително затруднено дишане, пристъпи на астма, поражение на белите дробове и преждевременна смърт.
 • Озонът се образува на слънце, обикновено през горещите летни дни. Озонът е по-опасен следобед и привечер, така че планирайте дейностите си на открито за сутринта.

Какво е озон?

Озонът е безцветен газ, който може да бъде полезен или вреден, в зависимост от това къде се намира. Озонът в стратосферата е полезен, тъй като предпазва Земята от ултравиолетовите лъчи на слънцето. Озонът в приземния атмосферен слой, който ние дишаме, е вреден, тъй като може да увреди здравето на човека. Озонът се образува, когато два типа замърсители (летливи органични съединения и азотни оксиди) си взаимодействат на слънчева светлина. Тези замърсители се образуват от източници като превозни средства, промишленост, електроцентрали, и продукти като разтворители и бои.

Защо озонът е проблем?

Озонът може да причини множество здравословни проблеми, включително кашлица, затруднено дишане и поражения на белите дробове. Излагането на озон може да направи белите дробове по-податливи на инфекции, да влоши белодробните заболявания, да увеличи честотата на астматичните пристъпи и да повиши риска от преждевременна смърт от сърдечни или белодробни заболявания.

Трябва ли да се тревожа?

Дори и здравите възрастни могат да изпитат вредните въздействия на озона, но някои хора са в повишен риск. Това са:
 • Хора с белодробни заболявания като астма
 • Деца, включително тийнейджъри, защото техните бели дробове все още се развиват и те вдишват повече въздух на килограм тегло от възрастните
 • Хората в напреднала възраст
 • Хора, извършващи дейности на открито, включително работещите на открито

Как мога да се защитя?

При планиране на дейности на открито, използвайте този калкулатор. Бъдете здрави: спортувайте, яжте балансирано и контролирайте астмата чрез своя астма план за действие. Когато забележите, че въздухът е нездравословен, предприемете прости действия, за да намалите излагането:
 • Изберете по-спокойни дейности
 • Правете повече почивки при занимания на открито
 • Преместете заниманията си сутрин или ги планирайте за друг ден
 • Преместете дейностите си на закрито, където нивата на озон са по-ниски

Мога ли да спомогна за намаляване на озона?

Да. Ето някои съвети.
 • Изгасете осветлението, което не използвате
 • Шофирайте по-малко: споделяйте колата, използвайте градския транспорт, карайте колело или ходете пеш
 • Поддържайте колата си изправна и не оставяйте двигателя да работи на празен ход
 • При зареждане: спрете, когато помпата се изключи, внимавайте да не разлеете гориво и затягайте капачката на горивото
 • Напомпвайте гумите до препоръчителното налягане
 • Използвайте нисколетливи бои и почистващи продукти и ги запечатвайте и складирайте така, че да не могат да се изпаряват

Индекс за качеството на въздуха За кого се отнася Какво трябва да направите?
Добро
0-50
Чудесен ден да бъдеш активен на открито.
Умерено
51-100
Хора, които са необичайно чуствителни към озон. Необичайно чуствителни хора. Обмислете намаляване на продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Наблюдавайте за симптоми като кашлица или недостиг на въздух. Това са признаци да намалите темпото.

Всички други: Чудесен ден е да бъдете активни на открито.
Нездравословно за чувствителни групи
101-150
Чувствителните групи включват хора с белодробни заболявания като астма, възрастни хора, деца и тинейджъри и хора, които са активни на открито. Чувствителни групи: Намалете продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Правете повече почивки, извършвайте по-малко активни дейности. Наблюдавайте за симптоми като кашлица или недостиг на въздух (задух).

Планирайте дейности на открито за сутринта, когато озонът е по-нисък.

Хората с астма трябва да следват техния план за действие и да държат под ръка лекарство за бързо облекчаване.
Нездравасловно
151-200
Всеки Чувствителни групи: Избягвайте продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Планирайте дейностите на открито за сутринта, когато озонът е по-нисък. Обмислете преместване на заниманията на закрито.

Хората с астма да държат под ръка лекарство за бързо облекчаване.

Всички други: Намалете продължителние или тежки натоварвания на открито. Правете повече почивки, правете по-малко интензивни занимания. Планирайте дейностите на открито за сутринта, когато озонът е по-нисък.
Много нездравословно
201-300
Всеки Чувствителни групи: Избягвайте всякакви физически дейности на открито. Преместете всички дейности на закрито или ги планирайте за време, когато качеството на въздуха е по-добро.

Хората с астма да държат под ръка лекарство за бързо облекчаване.

Всички други: Избягвайте продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Планирайте дейностите на открито за сутринта, когато озонът е по-нисък. Обмислете преместването на заниманията на закрито.
Опасно
301-500
Всеки Всеки: Избягвайте всякакви физически дейности на открито.
Забележка: Ако нямате климатик, стоенето на закрито при затворени прозорци може да бъде опасно в изключително горещо време. В такива случаи търсете алтернативен подслон.