Изключително високи нива на ФПЧ2,5: Начини за намаляване на излагането

Американският индекс за качеството на въздуха не включва препоръки за нива над 500 (500 мкгр/м3) на ФПЧ2,5, но понякога нивата са по-високи (“превишаващи индекса”)

Какво трябва да направите?

Кой трябва да вземе мерки за ограничаване на излагането, когато нивата на ФПЧ2,5 са „опасни“ или превишават индекса за качеството на въздуха?Как мога да позная дали замърсяването с ФПЧ ми влияе?Какво мога да направя, за да огранича излагането на замърсяване с фини прахови частици, когато нивата са изключително високи?Как да разбера кога условията са по-добри?Източници на информация (на английски):

<а href="https://www.airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.pmhilevels">This page was last updated on Wednesday, December 07, 2016

<а href="https://www.airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.pmhilevels">Страницата е актуализирана за последен път в сряда, 7 декември 2016.