Фини прахови частици 2.5
Фини прахови частици 10
Озон
Серен диоксид
Азотен диоксид
Въглероден оксид

Серен диоксид

µg/m3

Моля, въведете стойност на концентрацията на серен диоксид. Калкулаторът ще я отчете като осреднена 1-часова стойност. Пределно допустимата концентрация за 1 час е 350 µg/m3 (средночасова норма за опазване на човешкото здраве). Аларменият праг е 500 µg/m3 измерени през три последователни часа. Забележка: Въведената концентрация и индексът за качество на въздуха са различни величини и стойностите им не са сравними.Какво е серен диоксид?

Серният диоксид, безцветен реактивен газ, се образува, когато се изгарят съдържащи сяра горива, като въглища и нефт. Най-общо, най-високите нива на серен диоксид се намират близо до промишлени комплекси. Основите източници са електроцентрали, рафинерии и промишлени котли.

Какви са последствията за здравето и кой е изложен на най-висок риск?

Серният диоксид е дразнещ газ, който се отстранява от носните пътища. При повечето хора, за да предизвика серният диоксид здравословни проблеми, е нужна умерена активност, която изисква дишане през устата, като например бърза разходка.
  • За хората с астма, извършващи физически дейности на открито, вероятността да изпитат вредните въздействия на серния диоксид върху здравето е най-голяма. Основният ефект, дори и за много кратко излагане (в рамките на минути), е стесняването на дихателните пътища (наречено бронхоконстрикция). То може да бъде съпроводено с хрипове, стягане в гърдите и недостиг на въздух, което може да наложи използването на лекарство за разширяване на дихателните пътища. С повишаване на вдишваните нива на серен диоксид симптомите се увеличават. Функцията на белите дробове се възстановява напълно, в рамките на един час, дори и без лекарство, при преустановяване на излагането на серен диоксид.
  • При много високи нива, серният диоксид може да причини хрипове, стягане в гърдите и недостиг на въздух, дори и при здрави хора, които нямат астма.
  • Продължителното излагане на серен диоксид може да предизвика респираторни симптоми и заболявания, и да влоши астмата. Хората с астма са най-чувствителни към серен диоксид. Хора с други хронични белодробни или сърдечни заболявания, деца и хора в напреднала възраст, също са податливи на тези въздействия.

Стойност на индекса за качеството на въздуха Действия за защита на вашето здраве от въглероден оксид
Добро
0-50
Никакви
Умерено
51-100*
Никакви
Нездравословно за чувствителни групи
101-150
Хората с астма да обмислят намаляване на тежките натоварвания на открито.
Нездравасловно
151-200
Децата, астматиците и хората със сърдечни или белодробни заболявания трябва да намалят тежките натоварвания на открито.
Много нездравословно
201-300
Децата, астматиците и хората със сърдечни или белодробни заболявания трябва да избягват тежките натоварвания на открито. Всички други трябва да намалят тежките натоварвания на открито.