Фини прахови частици 2.5
Фини прахови частици 10
Озон
Серен диоксид
Азотен диоксид
Въглероден оксид

Фини прахови частици 10

µg/m3

Моля, въведете стойност на концентрацията на ФПЧ 10. Калкулаторът ще я отчете като осреднена 24-часова стойност. Пределно допустимата концентрация за 24 часа е 50 µg/m3 (средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве). Забележка: Въведената концентрация и индексът за качество на въздуха са различни величини и стойностите им не са сравними.


Ключови факти, които трябва да знаете за замърсяването с фини прахови частици:
 • Замърсяването с фини прахови частици може да причини сериозни здравословни проблеми – включително пристъпи на астма, сърдечен инфаркт, инсулт и преждевременна смърт.
 • Замърсяването с фини прахови частици може да бъде проблем по всяко време на годината, в зависимост от мястото на което живеете.

Какво е замърсяване с фини прахови частици?

Замърсяването с фини прахови частици може да бъде от множество различни източници. Източниците на фини прахови частици с размер 2,5 микрометра в диаметър и по-малък включват електроцентрали, промишлени процеси, ауспусите на превозните средства, отоплението на дърва и горските пожари. Едрите частици (между 2,5 и 10 микрометра) се образуват при процеси на раздробяване и смилане, от прах по пътищата и от някои земеделски процеси.

Защо замърсяването с фини прахови частици е проблем?

Замърсяването с фини прахови частици се свързва с множество здравословни проблеми като кашлица, хрипове, затруднена белодробна функция, астматични пристъпи, сърдечни инфаркти и инсулти. Свързва се също с преждевременна смърт.

Трябва ли да се тревожа?

Макар че е добре винаги да се обръща внимание на качеството на въздуха по местоживеене, за определени хора съществува по-висок риск при замърсяване с фини прахови частици от други. Това са:
 • Хора със сърдечносъдови заболявания (болести на сърцето и кръвоносните съдове)
 • Хора с белодробни заболявания, като астма и хронична обструктивна белодробна болест
 • Деца и тийнейджъри
 • Хора в напреднала възраст
 • Изследванията показват, че затлъстяването или диабетът може да увеличат риска.
 • Бременни и майки с малки деца трябва също да вземат предпазни мерки за защита на здравето на техните деца.

Как мога да се предпазя?

Използвайте прогнозата за планиране на дейности навън. В дните, когато прогнозата е лоша, предприемете прости стъпки за ограничаване на излагането:
 • Изберете дейност, изискваща по-малко натоварване
 • Съкратете заниманията на открито
 • Променете графика си
 • Прекарвайте по-малко време в близост до натоварени пътища

Когато нивото на фините прахови частици на открито е високо, то може да е такова и на закрито – освен ако сградата няма добра филтрираща система.

Поддържайте ниски нива на фини прахови частици на закрито:
 • Елиминирайте цигарения дим
 • Намалете употребата на печки на твърдо гориво и камини
 • Използвайте ХЕПА филтри и пречистватели на въздуха, предназначени да улавят частиците
 • Не палете свещи

Мога ли да спомогна за намаляване на замърсяването с фини прахови частици?

Да! Ето няколко съвета:
 • Шофирайте по-малко: споделяйте колата с други хора, ползвайте градския транспорт, карайте колело или ходете пеш
 • Избирайте енергоспестяващи уреди
 • Настройвайте термостатите по-високо през лятото и по-ниско през зимата
 • Не палете листа, боклук, пластмаса или гума
 • Поддържайте колата, мотора и други двигатели в изправност
Забележка: Стойности над 500 се считат за Надхвърлящи Индекса за Качеството на Въздуха. Следвайте препоръките на категория Опасно. Допълнителна информация за намаляване излагането на изключително високи нива на замърсяване с твърди частици налична тук.

Индекс за качеството на въздуха За кого се отнася Какво трябва да направите?
Добро
0-50
Чудесен ден да бъдеш активен на открито.
Умерено
51-100
Хора, които са необичайно чувствителни към замърсяване с твърди частици. Необичайно чувствителни хора: Обмислете намаляване на продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Наблюдавайте за симптоми като кашлица или недостиг на въздух. Това са признаци да намалите темпото. Всички други: Чудесен ден е да бъдете активни на открито.
Нездравословно за чувствителни групи
101-150
Чувствителните групи включват хора със сърдечни или белодробни заболявания, възрастни, деца и тинейджъри. Чувствителни групи: Намалете продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Може да бъдете активни на открито, но правете повече почивки и намалете натоварването. Наблюдавайте за симптоми като кашлица или недостиг на въздух (задух). Хората с астма трябва да следват техния план за действие и да държат под ръка лекарство за бързо облекчаване. Ако имате сърдечно заболяване: Симптоми като сърцебиене, недостиг на въздух (задух) или необичайна умора могат да са показател за сериозен проблем. Ако усещате, който и да е от тях, се свържете с вашия лекар..
Нездравасловно
151-200
Всеки Чувствителни групи: Избягвайте продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Преместете всички дейности на закрито или ги планирайте за време, когато качеството на въздуха е по-добро.
Всички други: Намалете продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Правете повече почивки по време на всички дейности на открито.
Много нездравословно
201-300
Всеки Чувствителни групи: Избягвайте всякакви физически дейности на открито. Преместете всички дейности на закрито или ги планирайте за време, когато качеството на въздуха е по-добро.
Всички други: Избягвайте продължителните или тежки физически натоварвания на открито. Обмислете преместването на заниманията на закрито или ги планирайте за врем
Опасно
301-500
Всеки Всички: Избягвайте всякакви физически дейности на открито.
Чувствителни групи: Останете на закрито и намалете физическата активност. Следвайте съветите за поддържане на ниски нива на праховите частици на закрито.