Фини прахови частици 2.5
Фини прахови частици 10
Озон
Серен диоксид
Азотен диоксид
Въглероден оксид

Азотен диоксид

µg/m3

Моля, въведете стойност на концентрацията на азотен диоксид. Калкулаторът ще я отчете като осреднена 1-часова стойност. Пределно допустимата концентрация за 1 час е 200 µg/m3 (средночасова норма за опазване на човешкото здраве). Аларменият праг е 400 µg/m3 измерени през три последователни часа. Забележка: Въведената концентрация и индексът за качество на въздуха са различни величини и стойностите им не са сравними.Какво трябва да знаете за азотния диоксид и вашето здраве

 • Източници на азотен диоксид са превозните средства, електроцентралите, промишлени източници на емисии и нетранспортни източници, като строителство и градинско оборудване (моторни резачки, косачки). Всички тези източници работят с изкопаеми горива.
 • Хора, които живеят или работят близо до натоварени пътища, може да бъдат изложени на високи нива на азотен диоксид.
 • Хора с белодробни заболявания, деца, възрастни и хора, извършващи активно дейности на открито, биха могли да бъдат особено чувствителни към азотен диоксид.

Как азотният диоксид влияе на здравето?

Научни доказателства свързват краткотрайните излагания на NO2, вариращи от 30 минути до 24 часа, с неблагоприятни респираторни въздействия, включително възпаление на дихателните пътища при здрави хора и повишени респираторни симптоми при хора с астма.

Проучванията показват също така връзка между краткотрайните излагания и увеличения брой посещения в спешна помощ, и хоспитализации поради респираторни заболявания.

Кой е чувствителен към азотен диоксид?

Лица, които прекарват време на или близо до главни пътища, може да бъдат изложени на значително по-високи нива на азотен диоксид, отколкото ако са далеч от пътища. Такива излагания засягат най-вече чувствителни групи като хора с белодробни заболявания, включително астма, деца и по-стари хора.

Има ли в моя квартал нездравословни нива на NO2 ?

За разлика от замърсяванията с озон и прахови частици, които могат да бъдат проблем за обширни райони, нивата на NO2 са значително по-високи в близост до източниците на замърсяване (например превозните средства по магистралите, фабрики). Последствията за здравето, свързани с NO2, са много по-малко вероятни с отдалечаването от тези източници на замърсяване.

При тежък трафик или на магистрали NO2 може да бъде два пъти по-висок от нивата, измерени в градски зони или на по-малко натоварени пътища. Мониторингови проучвания показват, че в рамките на около 50 метра от тежък трафик/магистрали, концентрациите на NO2 могат да бъдат от 30 до 100 процента по-високи.

Какво може да направите, за да намалите емисиите на азотен диоксид

 • Да ползвате автомобил заедно с други хора или да ползвате градски транспорт.
 • Когато качеството на въздуха е добро, да карате велосипед или да ходите пеш, вместо да шофирате.
 • Да комбинирате задачите си, за да намалите пътуванията с превозни средства.
 • Да ограничите работата на двигателя на празен ход.
 • При зареждане да внимавате да не се разлива гориво. Затягайте здраво капачката на резервоара.
 • Да поддържате в изправност колата, мотора и други двигатели.
 • Да напомпвате гумите до препоръчителното налягане.
 • Да пестите енергия вкъщи и на работа.

Индекс за качеството на въздуха Защитете вашето здраве близо до пътищата
Добро
0-50
Не се очакват здравословни въздействия, когато качеството на въздуха е в този диапазон.
Умерено
51-100
Лица, които са необичайно чувствителни към азотен диоксид следва да обмислят ограничаване на продължителните физически натоварвания на открито.
Нездравословно за чувствителни групи
101-150
Следните групи трябва да ограничат продължителните физически натоварвания на открито:
 • Хора с белодробни заболявания, като астма
 • Деца и възрастни
Нездравасловно
151-200
Следните групи трябва да избягват продължителните физически натоварвания на открито:
 • Хора с белодробни заболявания, като астма
 • Деца и възрастни
 • Хора, които са активни на открито

Всички други трябва да ограничат продължителното извършване на физически натоварвания на открито.
Много нездравословно
201-300
Следните групи трябва да избягват всяко извършване на физически натоварвания на открито:
 • Хора с белодробни заболявания, като астма
 • Деца и възрастни

Всички други трябва да ограничат извършването на физически натоварвания на открито.
Опасно
301-500
Следните групи трябва да останат на закрито:
 • Хора с белодробни заболявания, като астма
 • Деца и възрастни

Всички други трябва да избягват извършването на физически натоварвания на открито.